sunnuntai 19. marraskuuta 2017

Kävin tänä iltana kertomassa valtuustoryhmämme työvaliokunnan kokouksessa meille pidetystä toriparkkihakemuksen esittelystä. Tässä pointteja tännekin.
Kaupunginvaltuusto on 30.5.2016 päättänyt että toriparkin rakennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen rahoitus- ja vakuusselvityksen. Minusta on outoa, että rakennuslupa halutaan hakijan puolelta saada tässä vaiheessa, kun rahoituskuviot eivät ole selkeitä. Toriparkki saatiin aikoinaan kaupattua valtuuston enemmistölle lupaamalla, etteivät kustannukset kaadu turkulaisten veronmaksajien syliin. Toriparkin omistuspohjahan ja täten rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat valtuuston päätöksen jälkeen muuttuneet täysin.
Ortodoksinen kirkko on esittänyt, että kirkko pitää paaluttaa, mutta esittelyssä enme kuulleet paalutuksen aikataulusta tarkemmin, tai vastauksia paalutuksen aiheuttaman tärinän vaikutuksista maaperään ja rakennustöihin. Hakija myös kokee, etteivät arkeologiset kaivaukset aiheuta aikatauluriskiä. Minulla olisi paitsi turkulaisena veronmaksajana, myös luottmushenkilönä varmempi olo jos tässä vaiheessa kuulisin faktoja, en tuntemuksia.
Aikataulut ja suunnitelmat eivät ole täysin valmiina joukkoliikenteen ja torikaupan järjestämisen suhteen, keskusteluja on kuulemma käyty. 
Paloturvallisuus jätti myös avoimia kysymyksiä, esim. toriparkin ylä- ja alataso olisivat samaa paloaluetta, jossa ylemmän tason korkeus mahdollistaa pelastusajoneuvon ajamisen ylätasolle, mutta alemmalle tasolle ei sillä pääsisi. 
Olemassaolevassa asemakaavassa ei ole varauduttu maanalaisen yhteyden rakentamiseen elokuvakeskukseen, vastaus oli että jos sieltä halutaan maksaa, yhteys on mahdollinen. Toisaalta naapurikortteleihin rakennettavien yhdyskäytävien kiinnekohdat, jotka kiinteistönomistajat ovat itse saaneet osoittaa, he myös itse kustantaisivat. Olisi ollut olennaista nähdä esittelyssä näiden yhteyskanavien rakennustöiden kustannukset sekä vaikutuksen hankkeen kokonaisaikatauluun, ja sopimukset rahoituksen järjestymisestä. 
Tällä erää näyttää siltä, että kun lupaa lähdettäisiin myöntämään ja kenties rakennustyöt aloittamaankin keskeneräisin tiedoin ja suunnitelmin, rakentamisen kustannukset ja aikataulurajat tulevat helposti paukkumaan ja kunnolla, ja näin ollen alkuperäiset vakuuttelut siitä, etteivät kulut jäisi meidän turkulaisten maksettaviksi, kuulostavat huterilta ja harhaanjohtavilta.

lauantai 18. marraskuuta 2017

Voi nihkeä. Myös Bill Maher jää joululomalle, seuraava setti heitetään vasta tammikuussa. Voi ääh, nauraminen on niukalla lähiajat sitten. Tosin Maher osuu oikeaan todetessaan, että me kaikki tarvitsisimme jo tauon.torstai 16. marraskuuta 2017

Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 16.11.

Oli hienoa, että kaupunginvaltuusto myönsi maanantaina 125000 lisäresurssin rakennusvalvonnalle. Lautakunta kohdentaa summan loppuvuodesta, toivottavasti meille tuotavassa esityksessä varat olisi kohdennettu sitten juurikin lisävirkoihin LVI- ja lupapuolelle, jonka puolesta koko lautakunta on. 
Kokouksessa meille esiteltiin toriparkin rakennuslupahakemuksen vaihetta. Kyllä. Hakemus olisi ilmeisesti tulossa lautakuntaan kahden viikon päästä. Toivon, että meille tuotavissa papereissa olisi sitten kaikki mahdollinen tieto. Ainakaan esittelystä ei jäänyt oloa, että kaikki tieto olisi kasassa näin vähän aikaa ennen päätöksentekoa. Avoimia kysymyksiä jäi rahoituksen osalta, kuten myös paloturvallisuuden kohdalta, lisäksi joukkoliikenteen sekä torikaupan järjestämisestä rakennustöiden aikana. 
Lautakunnalle tuotiin tiedoksi Turun hallinto-oikeuden tuoreet päätökset sekä Turun entisellä kasarmialueella, yliopistoalueella osoitteessa Arwidssoninkatu 1 sijaitsevan puutalon , että Itäinen Rantakatu 42:ssa sijaitsevan rakennuskompleksin purkamista koskevien valitusten hylkäämisestä. Lautakunnalla oli kokousmateriaalina ainoastaan hallinto-oikeuden päätökset, eikä Meidän Turku Ry:n valituskirjelmiä. 
Vaikka kyse on edellisen lautakunnan päätöksestä, ja kirjelmät ovat olleet edellisen lautakunnan kokousmateriaalina purkulupien myöntämisvaiheessa, mielestäni myös nykyisellä lautakunnalla tulee olla kaikki tarvittava materiaali tiedossaan. Näin ollen pyysin valituksia lautakunnalle ja ne luvattiin toimittaa molempien ratkaisujen osalta. Me emme tässä vaiheessa voineet kuin merkitä oikeuden päätökset tiedoksi.
Tänään iltapäivällä tulleella kokouksemme lisälistalla oli mm. Turun alueella tehtyjen betonirakennelujuusselvitysten tuloksia. Puutteita tai normeista poikkeamisia ei luojan kiitos löytynyt kuin kolmesta kohteesta, mutta minusta jokainen pieni poikkeama on liikaa alalla, jossa turvallisuuden pitää olla aina kaikkein tärkein tekijä. Tältä pohjalta minun on lausuttava ihmetykseni siitä, ettei lautakunta saanut itselleen taulukkoa, jossa eriteltiin työmaat ja niillä operoivat yritykset ja poikkeamat/puutteet. 
Taulukko ei ollut mielestäni niin yksityiskohtainen, etteikö sitä olisi voinut antaa lautakunnan jäsenille. Rakennusteollisuus vetosi yrityssalaisuuksiin. Kun kaikki kuitenkin tietävät, mitkä toimijat ovat operoineet esim. TYKSin T3- sairaalatyömaalla, en löydä pohjaa salaamiseen. Minua henkilökohtaisesti aikoinaan pelästytti todella paljon tieto sairaalatyömaan rakenneongelmista, en ole voinut samalla mielellä enää kulkea sairaalatyömaan ohi, saati mennä junalla siitä alhaalta. Jokaisen pitäisi voida olla varmoja, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti. Tässä avoimuus ja läpinäkyvyys olisi yksinkertainen tapa vakuuttaa ihmiset siitä, etteivät ongelmat enää toistu. 
Viimeiseksi on sanottava, että on erittäin hyvä, että nyt ollaan tutkimassa betonin lisäaineiden yhteiskäytön vaikutuksia betonin lujuuteen. Nyt vaan kunnolliset, huolelliset tutkimukset, ja eritoten tutkimustulosten suora soveltaminen käytäntöön säännöksi. Kertakaikkiaan kuitenkin ihmetyttää, miksi tähän saakka on hyväksytty betonin lisäaineet, muttei tutkittu niiden yhteisvaikutuksia lujuuteen. En ymmärrä.

keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Taantumuksellinen linja energiapolitiikassa tietää työpaikkojen ja rahan menetystä. Greenpeacehan puhui uusiutuvan energian synnyttämistä työpaikoista jo vuosia, vuosia sitten.Terveisiä Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerhon tutustumiskierrokselta Kakolan jätevedenpuhdistamoon. Asia oli niinkuin uumoilinkin; orgaaninen jäte saadaan puhdistettua, mutta kolmea milliä pienemmille partikkeleille, kuten mikromuoville, lääke- ja hormonijäämistä puhumattakaan, ei voida mitään. Juon vesilasilliseni huolestunein mielin. Kyseessä on aikapommi. Kiitos osallistujille, tietoisuutta ja ympäristökasvatusta on parannettava tässäkin kohtaa viipymättä. Otin kuviakin, ne pitää käyttää pöytäkoneen kautta ennenkuin saan ne blogiin. Kyllä, pitää paikkansa ja onhan se hankalaa kun ei ole kotona sellaista.sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Piirikokouksen sote- julkilausuma on saanut hyvin tilaa tänään sekä Turun Sanomien painetussa- että nettilehdessä, todella hienoa!! Todella hyvä, että saimme käännettyä kokoomuksen positiivisen valinnanvapausretoriikan oikeinpäin. Kannarit selvästi onnistuivat. Tykkään kovasti lehtijutun sanakäänteistä: "...piiri jyrisee". Jyrisemistä ei ollut alkuperäisissä kannareissa kirjoitettu auki, asiaa että sävy puski esiin
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3726069/VarsinaisSuomen+Vasemmistoliitto+Sotesta+maan+suurimmat+ytt?sivu=2http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3726069/VarsinaisSuomen+Vasemmistoliitto+Sotesta+maan+suurimmat+ytt?sivu=2😁 

Suuri kiitos luottamuksesta, minut valittiin lauantaina niin Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirin, kuin myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin hallituksiin!! Työni puolueen piirin johdossa siis jatkuu, ja alkaa SLL: n piirissä. Olen hyvin kiitollinen ja nöyrä. Pääsin ikävä kyllä osallistumaan vain toiseen kokoukseen, olin Ruskolla puolueen piirikokouksessa. Olin muuten mukana myös lausumavaliokunnassa, tässä alla kumpikin valmistelemamme julkilausuma. 

Piirikokouksen kannanotto 11.11.2017
 Julkisten palveluiden oltava sote – ja maakuntauudistuksen keskiössä
Maakunta- ja sote-uudistukset ovat suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, joita Suomessa on koskaan tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Odotettavissa ovat Suomen suurimmat YT-neuvottelut, jos sote toteutuu. Tästä johtuen Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri kysyy, mihin on hävinnyt ihmislähtöinen näkökulma soteasioita valmisteltaessa. Kokoomus kutsuu yksityistämistä valinnanvapaudeksi ja kuuntelee vain isojen monikansallisten yritysten terveysbisneksen edustajia ja Keskusta ajaa maakuntamalliaan, jotta saisi säilyttää paikkojaan maakuntahallinnoissa. Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri vaatii ihmislähtöisyyttä sote-uudistukseen.
 Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri varoittaa tulevista kustannusriskeistä, jotka tulevat näkymään kuntalaisten arjessa kohonneina asiakasmaksuina. Asiantuntijat ovat laskeneet, ettei palveluiden yksityistämisellä saavuteta 3 miljardin säästöjä, vaan kustannukset kasvaisivat n. 4 miljardia. Tätä voidaan pitää kruununjalokiven ryöstönä – suorana tulonsiirtona monikansallisille yhtiöille. Vasemmistoliiton Varsinais – Suomen piiri esittää, että sote – ja maakuntauudistus pitää palauttaa parlamentaariseen valmisteluun, jossa sitä valmistelee koko eduskunta yhteistyössäasiantuntijoiden kanssa. Parlamentaarisen valmistelun kautta voisimme löytää paremman ja laajemman yhteisymmärryksen.

Piirikokouksen julkilausuma 11.11.2017
 Maan hallitus lisää eriarvoisuutta ja jakaa kansaa
 Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton mielestä maan hallitukselta puuttuu kokemus ja ymmärrys tavallisten ihmisten arjesta. Hallitus tekee ylätason politiikkaa ja luovuttaa valtansa markkinavoimille.  Hallituksen pitää kantaa vastuunsa kaikkien suomalaisten yhteisestä omaisuudesta, eikä jättää maan infrastruktuuria, teollisuutta ja terveyden- ja sosiaalihuoltoa voittoa tavoittelevien yritysten temmellyskentäksi.
Hallitus murentaa maamme perusrakenteita jättämällä lähes kaiken markkinavoimien armoille.Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton mielestä yksi pelottavimmista hallituksen virheistä on koulutuksesta leikkaaminen. Investoinnit koulutukseen ennaltaehkäisevät syrjäytymistä, ehkäisevät työttömyyttä ja edistävät yhteiskunnan eheyttä.